Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” se situează în rândul liceelor reprezentative ale capitalei, fiind considerată drept o prestigioasă instituție de învățământ preuniversitar. Prin realizările obținute, un corp didactic experimentat, preformanțelor elevilor și absolvenților săi, azi liceul se încadrează în paginile remarcabile din trecut și prezent a școlii românești, reușind să-și cinstească patronul său spiritual, Mihai Eminescu.


      Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” a fost înfiinţat în anul 1969 sub denumirea de Şcoala nr. 10 „Mihai Eminescu” (şcoală moldo-rusă). Directorul liceului de la înfiinţare a fost d-na Maria Filip (1969-1972), apoi a fost numit d-nul Oleg Scurtu (1972-1989).
Prima promoţie a şcolii a fost în 1972, formată din 2 clase cu un număr de 56 de absolvenţi.
      Din 1989 denumirea Şcolii nr.10-„Mihai Eminescu” a fost modificată în Şcoala naţională nr.10 « Mihai Eminescu », tot în acelaşi an obţinând şi statutul de gimnaziul nr. 3 „Mihai Eminescu”.

     Din anul 1989 până în prezent, funcţia de director este deţinută de d-nul  Mihai Dan. Corpul didactic fiind compus din 19 profesori cu grad superior, 20 de profesori cu gradul I și 23 de profesori cu gradul II din 77 de cadre didactice per total.

Director: Dan Mihai Nuţu

     În anul 1994, prin hotarârea de guvern al Republicii Moldova nr. 641 din 26.08.1994, gimnaziul primeşte statutul de liceu sub numele de Liceul Teoretic « Mihai Eminescu »
     Din anul 1998 în cadrul liceului au fost deschise primele clase bilingve. Disciplinele : chimia, matematica, biologia și fizica se predau în limba româna și limba franceză. Absolvenții claselor francofone obțin certificat din partea Ministerului Educației de la Paris și sunt scutiți de la testare la limba franceză în cazul în care doresc să-și continue studiile într-o instituție franceză sau francofonă.

     2010 –pentru merite deosebite în dezvoltarea învățământului , contrubuție în educația tinerei generații în spiritul atașamentului față de valorile naționale și general umane, activitate metodico-didactică prodigioasă, Liceului Teoretic ‘Mihai Eminescu’ s-a conferit Ordinul de Onoare al Republicii Moldova.


ANUL FONDĂRII: 1969
PROFIL: liceu teoretic
NUMĂR ELEVI : 1020
NUMĂR PROFESORI: 60
SITE-UL LICEULUI: http://liceul-eminescu-chisinau.com/